Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedszkole w czasie pandemii

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 07.09.2020 (poniedziałek) wszyscy rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci będą mogli wejść do szatni. Jednakże w pomieszczeniu nie powinno znajdować się więcej niż 15 osób dorosłych jednocześnie (szatnia góra i szatnia dół), ze względu na metraż pomieszczenia.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z zaleceniami GIS z dnia 25.08.2020r.

Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę.

Ważne

Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i  zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania  Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie  oraz postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  lub zachorowania na COVID-19.

Źródła informacji:

Telefony alarmowe PSSE w Bełchatowie dotyczące koronawirusa:

 • 44 631 31 08,
 • 44 631 31 18,
 • tel. alarmowy 509 748 182

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

 • +48 695 422 338                 
 • +48 663 114 439
 • +48 782 236 442                
 • +48 782 277 228
 • +48 663 154 463                 
 • +48 665 386 932
  Wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) w godz. 8:00 – 22:00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym i przekazywania danych o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie przez szkołę Sanepidowi

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

Dane te obejmują m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu;
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły (przekazanie danych osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną) na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Dane osobowe udostępniane organowi inspekcji sanitarnej umieszcza się w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest minister właściwy dla spraw zdrowia.