Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedszkole w czasie pandemii

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 07.09.2020 (poniedziałek) wszyscy rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci będą mogli wejść do szatni. Jednakże w pomieszczeniu nie powinno znajdować się więcej niż 15 osób dorosłych jednocześnie (szatnia góra i szatnia dół), ze względu na metraż pomieszczenia.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią, prosimy o wyrozumiałość oraz bezwzględne przestrzeganie wszelkich procedur obowiązujących na terenie przedszkola.

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z zaleceniami GIS z dnia 25.08.2020r.

Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę.

Ważne

Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i  zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania  Przedszkola Samorządowego nr 9 w Bełchatowie  oraz postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  lub zachorowania na COVID-19.

Źródła informacji:

Telefony alarmowe PSSE w Bełchatowie dotyczące koronawirusa:

 • 44 631 31 08,
 • 44 631 31 18,
 • tel. alarmowy 509 748 182

Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, dedykowana wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

 • +48 695 422 338                 
 • +48 663 114 439
 • +48 782 236 442                
 • +48 782 277 228
 • +48 663 154 463                 
 • +48 665 386 932
  Wskazane numery telefonów funkcjonują codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) w godz. 8:00 – 22:00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym i przekazywania danych o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie przez szkołę Sanepidowi

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

Dane te obejmują m.in.:

 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu;
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły (przekazanie danych osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną) na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Dane osobowe udostępniane organowi inspekcji sanitarnej umieszcza się w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest minister właściwy dla spraw zdrowia.