Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Ewa Porada - nauczyciel dyplomowany

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim  -  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej –  studia  z propedeutyki ekologii

Monika Stasiak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - ,,Terapia pedagogiczna" - WSP w Łodzi
 • licencja - kurs kwalifikacyjny „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia wg. prof.B. Rocławskiego" w Gdańsku

Renata Kruszyńska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną  - Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza Jana Kochanowskiego w Kielcach
  (Filia w Piotrkowie Tryb.)
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ewa Nawrot - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
 • studia podyplomowe - zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie oddział w Łodzi
 • studia podyplomowe - Arteterapia - AHE w Łodzi

Renata Pieńkowska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna – WSP w Łodzi;
 • licencja – kurs „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia” wg prof. B. Rocławskiego – ODN MODEN w Gdańsku.

Kamila Gralak - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • studia podyplomowe - integralna edukacja przedszkolno - wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - "Nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie" Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Magdalena Moneta - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, UJK w Piotrkowie Tryb.
 • Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Puławska Szkoła Wyższa
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.

Joanna Karpińska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -  kierunek wychowanie fizyczne,
 • studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim-  kierunek Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Agnieszka Wilf - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: Pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia II stopnia magisterskie: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia podyplomowe:  Nauczanie przyrody w szkole z promocją zdrowie - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • studia podyplomowe : Nauczanie biologii w szkole z promocją zdrowia; Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Izabela Borek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego

Aleksandra Burdun - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie: Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Marzena Gala - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia II stopnia - pedagogika resocjalizacyjna z terapia uzależnień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Przygotowanie Pedagogiczne
 • studia Podyplomowe - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Aleksandra Janik- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: Pedagogika, edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódzki
 • studia II stopnia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, SAN w Bełchatowie
 • Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Joanna Lebelt - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - kierunek logopedia

Anna Maniecka  - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - Społeczna Akademia Nauk Bełchatów
 • Studia Podyplomowe - Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Tatiana Pasiek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia II stopnia - Pedagogika wieku dziecięcego - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Ewelina Pawełoszek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie - Stosunki Międzynarodowe  specjalizacja: handel zagraniczny - Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia magisterskie - Zarządzanie  - specjalizacja: zarządzanie firmą - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczyciela - WSNoZ w Łodzi
 • studia podyplomowe - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna - WSNoZ w Łodzi
 • studia Podyplomowe - Pedagogika Specjalna - WSNoZ w Łodzi

Agnieszka Pełka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Uniwersytet Łódzki - Pedagogika wieku dziecięcego
 • studia licencjackie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Sylwia Opałka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • studia podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Uprawnienia Nauczycielskie
 • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
 • studia podyplomowe na kierunku Pedagogika sztuki - plastyka w szkole
 • studia podyplomowe - język polski w szkole.

Magdalena Frątczak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

 • studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i pracy socjalnej. Akademia Świętokrzyska im, J, Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - WSP w Łodzi

Katarzyna Kaczmarek

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolne - Społeczna Akademia Nauk - Bełchatowie
 • studia II stopnia - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - Warszawa
 • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - Warszawa
 • studia podyplomowe - Historia w szkole - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - Warszawa
 • studia podyplomowe - Język polski w szkole - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - Warszawa
 • studia podyplomowe - Logopedia kliniczna - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych - Warszawa

Justyna Skalska – nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • studia I stopnia – Pedagogika, specjalizacja: opiekuńczo-wychowawcza. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
 • studia II stopnia – Pedagogika, specjalizacja: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.

Monika Grabowska - nauczyciel kontraktowy

 Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Uniwersytet Łódzki
 • studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika wieku dziecięcego, Uniwersytet Łódzki

Alicja Kowalska - nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
 • studia II stopnia magisterskie: kierunek pedagogika, specjalność: terapia pedagogiczna – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi