Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

Ewa Porada - nauczyciel dyplomowany

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim  -  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej –  studia  z propedeutyki ekologii

Monika Stasiak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - ,,Terapia pedagogiczna" - WSP w Łodzi
 • licencja - kurs kwalifikacyjny „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia wg. prof.B. Rocławskiego" w Gdańsku

Renata Kruszyńska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną  - Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza Jana Kochanowskiego w Kielcach
  (Filia w Piotrkowie Tryb.)
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ewa Nawrot - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
 • studia podyplomowe - zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie oddział w Łodzi
 • studia podyplomowe - Arteterapia - AHE w Łodzi

Renata Pieńkowska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna – WSP w Łodzi;
 • licencja – kurs „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia” wg prof. B. Rocławskiego – ODN MODEN w Gdańsku.

Kamila Gralak - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • studia podyplomowe - integralna edukacja przedszkolno - wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - "Nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie" Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Magdalena Moneta - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, UJK w Piotrkowie Tryb.
 • Studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Puławska Szkoła Wyższa
 • Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne, Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.

Joanna Karpińska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -  kierunek wychowanie fizyczne,
 • studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim-  kierunek Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Agnieszka Wilf - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: Pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia II stopnia magisterskie: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia podyplomowe:  Nauczanie przyrody w szkole z promocją zdrowie - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,
 • studia podyplomowe : Nauczanie biologii w szkole z promocją zdrowia; Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Izabela Borek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego

Aleksandra Burdun - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie: Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Marzena Gala - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia II stopnia - pedagogika resocjalizacyjna z terapia uzależnień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Przygotowanie Pedagogiczne
 • studia Podyplomowe - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Aleksandra Janik- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: Pedagogika, edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódzki
 • studia II stopnia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, SAN w Bełchatowie
 • Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Joanna Lebelt - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - kierunek logopedia

Anna Maniecka  - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - Społeczna Akademia Nauk Bełchatów
 • Studia Podyplomowe - Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną. Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Tatiana Pasiek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia II stopnia - Pedagogika wieku dziecięcego - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Ewelina Pawełoszek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie - Stosunki Międzynarodowe  specjalizacja: handel zagraniczny - Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia magisterskie - Zarządzanie  - specjalizacja: zarządzanie firmą - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczyciela - WSNoZ w Łodzi
 • studia podyplomowe - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna - WSNoZ w Łodzi
 • studia Podyplomowe - Pedagogika Specjalna - WSNoZ w Łodzi

Agnieszka Pełka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Uniwersytet Łódzki - Pedagogika wieku dziecięcego
 • studia licencjackie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Sylwia Opałka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • studia podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Uprawnienia Nauczycielskie
 • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.
 • studia podyplomowe na kierunku Pedagogika sztuki - plastyka w szkole
 • studia podyplomowe - język polski w szkole.

Magdalena Frątczak - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

 • studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i pracy socjalnej. Akademia Świętokrzyska im, J, Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - WSP w Łodzi
 •  

Justyna Skalska – nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • studia I stopnia – Pedagogika, specjalizacja: opiekuńczo-wychowawcza. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
 • studia II stopnia – Pedagogika, specjalizacja: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie.

Monika Grabowska - nauczyciel kontraktowy

 Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Uniwersytet Łódzki
 • studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika wieku dziecięcego, Uniwersytet Łódzki
 •