KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kadra

Ewa Porada - nauczyciel dyplomowany

 Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim  -  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej –  studia  z propedeutyki ekologii

Monika Stasiak - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie -  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - ,,Terapia pedagogiczna" - WSP w Łodzi
 • licencja - kurs kwalifikacyjny „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia wg. prof.B. Rocławskiego" w Gdańsku

Renata Kruszyńska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną  - Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza Jana Kochanowskiego w Kielcach
  (Filia w Piotrkowie Tryb.)
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ewa Nawrot - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
 • studia podyplomowe - zarządzanie oświatą - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie oddział w Łodzi
 • studia podyplomowe - Arteterapia - AHE w Łodzi
 • administrator strony internetowej i fan page

Justyna Krawczyk - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - kierunek pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • studia podyplomowe - Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Joanna Rudzka - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia I stopnia Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • II stopnia Administracja publiczna
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Renata Pieńkowska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – Akademia Humanistyczno – Przyrodnicza J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna – WSP w Łodzi;
 • licencja – kurs „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia” wg prof. B. Rocławskiego – ODN MODEN w Gdańsku.

Emilia Fryst - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza -  Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z Logopedii UHP w Kielcach
 • studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Wyższa Szkoła Komunikowania, politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Kamila Gralak - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • studia podyplomowe - integralna edukacja przedszkolno - wczesnoszkolna
 • studia podyplomowe - "Nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie" Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Magdalena Moneta - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia magisterskie - pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Joanna Karpińska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia magisterskie Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie -  kierunek wychowanie fizyczne,
 • studia podyplomowe Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim-  kierunek Zintegrowana pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
 • studia podyplomowe Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Michalina Piasecka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie-  edukacja wczesnoszkolna z przedszkolna,- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia magisterskie -  resocjalizacja z przygotowaniem do zawodu,- SAN w Łodzi
 • studia podyplomowe -  Oligofrenopedagogika z diagnozą - SAN w Łodzi

Agnieszka Wilf - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:
 • studia I stopnia: Pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia II stopnia magisterskie: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • studia podyplomowe:  Nauczanie przyrody w szkole z promocją zdrowie - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie,  
 • studia podyplomowe : Nauczanie biologii w szkole z promocją zdrowia - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Izabela Borek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • studia II stopnia: kierunek pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami doradztwa zawodowego i personalnego

Aleksandra Burdun - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie: Stosunki międzynarodowe - Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • studia podyplomowe: Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Marzena Gala - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia II stopnia - pedagogika resocjalizacyjna z terapia uzależnień - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Przygotowanie Pedagogiczne
 • studia Podyplomowe -Społeczna Akademia Nauki w Łodzi - Pedagogika, Specjalizacja Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

Aleksandra Janik- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia I stopnia: Pedagogika, edukacja przez sztukę, Uniwersytet Łódzki
 • studia II stopnia: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, SAN w Bełchatowie

Joanna Masiarek - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:
 • studia magisterskie- Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.
 • studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - kierunek logopedia

Anna Maniecka  - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:
 • studia magisterskie - pedagogika zdrowia z wychowaniem fizycznym - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - Społeczna Akademia Nauk Bełchatów

Tatiana Pasiek - nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

 • studia I stopnia - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia II stopnia -  Pedagogika wieku dziecięcego - Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu

Ewelina Pawełoszek - nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

 • studia licencjackie - Stosunki Międzynarodowe  specjalizacja: handel zagraniczny - Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Trybunalskim
 • studia magisterskie - Zarządzanie  - specjalizacja: zarządzanie firmą - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Kwalifikacje Nauczyciela - WSNoZ w Łodzi
 • studia podyplomowe - Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna - WSNoZ w Łodzi
 • studia Podyplomowe - Pedagogika Specjalna - WSNoZ w Łodzi

Agnieszka Pełka - nauczyciel stażysta

Wykształcenie:
 • studia magisterskie - Uniwersytet Łódzki - Pedagogika wieku dziecięcego
 • studia licencjackie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Sylwia Opałka - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:
 • studia magisterskie - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • studia podyplomowe - Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 
 • studia podyplomowe - Przygotowanie Pedagogiczne - Uprawnienia Nauczycielskie
 • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika.

Katarzyna Kaczmarek - nauczyciel stażysta

 • studia licencjackie - Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Bełchatowie - Pedagogika, Specjalność - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • studia magisterskie - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, specjalizacja pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Aneta Cichuta - nauczyciel mianowany

Wykształcenie :
 • studia magisterskie - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Kielcach (Filia w Piotrkowie Tryb.)
 • studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych  w Warszawie
 • studia podyplomowe - Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Marzena Zagajewska - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia licencjackie - kierunek i specjalność – pedagogika, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • studia magisterskie - kierunek i specjalność – pedagogika, pedagogika wieku dziecięcego – Uniwersytet Łódzki
 • licencja – kurs „Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia” wg prof. B. Rocławskiego – ODN MODEN w Gdańsku.

Judyta Gawrysiak - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • studia licencjackie - kierunek Pedagogika, specjalność logopedia
 • studia magisterskie - kierunek Pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna