Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej  do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie zostały zamieszczone na drzwiach wejściowych do przedszkola.


Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 22.05.2023r., terminy rekrutacji uzupełniającej ulegają zmianie.

Rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9  na rok szkolny 2023/2024 prowadzimy w terminie od 1 czerwca do 18 sierpnia  2023 roku.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.

W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony (zakładka po lewej stronie - dokumenty do pobrania), a także w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 na os. Dolnośląskim 204a.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w godzinach pracy placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.


Informujemy, że w terminie od 6 lutego do 16 marca 2023 prowadzimy rekrutację do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.

W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony (zakładka po lewej stronie - dokumenty do pobrania), a także w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 na os. Dolnośląskim 204a.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w godzinach pracy placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie z dnia 30.01.2023 o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie informuje, że na dzień 30.01.2023 liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2023/2024 wynosi 78.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym06.02.2023 - 16.03.202301.06.2023 - 18.08.2023
2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art 150 ust.7  ustawy Prawo Oświatowe17.03.2023 - 22.03.202322.08 2023 - 23.08.2023
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych23.03.202324.08.2023
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia24.03.2023 - 29.03.202325.08.2023 - 28.08.2023
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych30.03.202329.08.202