Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Informujemy, że w terminie od 6 lutego do 16 marca 2023 prowadzimy rekrutację do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.

W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony (zakładka po lewej stronie - dokumenty do pobrania), a także w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 na os. Dolnośląskim 204a.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w godzinach pracy placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie z dnia 30.01.2023 o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2023/2024.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie informuje, że na dzień 30.01.2023 liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2023/2024 wynosi 78.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie na rok szkolny 2023/2024 - zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 9 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2023/2024

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym06.02.2023 - 16.03.202301.08.2023 - 18.08.2023
2.Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art 150 ust.7  ustawy Prawo Oświatowe17.03.2023 - 22.03.202322.08 2023 - 23.08.2023
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych23.03.202324.08.2023
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia24.03.2023 - 29.03.202325.08.2023 - 28.08.2023
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych30.03.202329.08.202