Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dlaczego nauczanie dzieci języka angielskiego już w przedszkolu jest ważne?

Od kilku dziesięcioleci w Europie zaobserwować można wzrost zainteresowania nauką języka angielskiego. W książce „English as a Global Language” David Crystal podaje, że na początku XXI wieku liczba rodzimych użytkowników języka angielskiego wynosiła około 450 milionów. Zaś liczba nierodzimych użytkowników mogła sięgać nawet 1,5 miliarda. Czynniki, które przyczyniają się do tego to m.in. migracje ludności państw Europy w ramach swobodnego przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej, powszechny dostęp do Internetu, postęp technologiczny oraz uświadamianie sobie korzyści płynących z dwu- lub wielojęzyczności.

Znajomość języka angielskiego to często niezbędny warunek uzyskania pracy, swobodnego podróżowania, czy też posługiwania się narzędziami technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Co więcej, język angielski to globalny język Internetu, aplikacji komputerowych i mobilnych oraz narzędzi technologicznych, z których korzystają coraz młodsi ludzie. Znajomość języka angielskiego umożliwia również korzystanie z ulubionych mediów.

Wszystkie te czynniki powodują, że język angielski to najpowszechniej nauczany język obcy zarówno w Europie, jak i na świecie. Zyskuje również coraz silniejszą pozycję wśród przedmiotów obowiązkowych w programie nauczania w edukacji europejskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę, uczenie się języka angielskiego od najmłodszych lat jest dużą wartością nie tylko dla ustawodawców, nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Z najnowszych danych o edukacji językowej w Europie wynika, że wiek rozpoczynania nauki języka angielskiego stale się obniża. Jest to skutkiem widocznego od lat zainteresowania edukacją językową wśród rodziców małych dzieci, jak również zaleceń Rady Europy oraz Komisji Europejskiej, które uznają za niezwykle ważne rozpoczynanie nauki języka angielskiego już w przedszkolu. Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom, w 2014 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zapis w podstawie programowej, który sprawił, że Polska stała się jednym z trzech państw europejskich, w których dzieci już w wieku przedszkolnym uczą się języka obcego obowiązkowo. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostały wszystkie pięcio- i sześciolatki. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego podtrzymuje wszystkie wprowadzone wcześniej zmiany dotyczące nauczania języka obcego w przedszkolu.

Nauczanie języka angielskiego już w przedszkolu ma służyć jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału jaki drzemie w tak małych dzieciach, mianowicie:

 1. Na naukę języka angielskiego nigdy nie jest za wcześnie. Nauczanie maluszka języka angielskiego można rozpocząć już od pierwszych dni jego życia, a na pierwszy kurs języka angielskiego można zapisać dziecko już kiedy skończy 3 lata.
 2. Małe dzieci cechuje plastyczność mózgu, co oznacza, że są zdolne wychwycić różnice pomiędzy dźwiękami. Dzięki temu są również zdolne przyswajać jednocześnie 2 lub nawet 3 różne języki obce. Ogólnie rzecz biorąc, we wczesnym dzieciństwie mózgi dzieci są bardzo chłonne i lepiej chłoną naukę języków obcych.
 3. Małe dzieci mają niezwykle wyczulony słuch na dźwięki każdego języka. Dzieci, które osłuchują się i oswajają z językiem angielskim od najmłodszych lat, mają później nieporównywalnie lepszą wymowę od rówieśników, którzy nie mieli możliwości uczenia się języka angielskiego od wczesnego dzieciństwa.
 4. Nauka języka angielskiego od wczesnych lat dzieciństwa gwarantuje zdobycie podstaw, utrwalenie podstawowego słownictwa oraz rozwija intuicję lingwistyczną. Umysł dziecka przyzwyczajany do dźwięków i struktury języka angielskiego od najmłodszych lat lepiej i szybciej przyswaja go w późniejszych etapach nauki. Dzięki temu nauka języka angielskiego na dalszych etapach edukacji jest dla dzieci znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza.
 5. Jeżeli chodzi o umiejętność rozumienia ze słuchu, im wcześniej dziecko ćwiczy tą umiejętność, tym lepsze efekty osiągnie w przyszłości.
 6. Rozpoczęcie nauki języka angielskiego już w przedszkolu to nie tylko korzyści językowe. Przyczynia się to również do tego, że dziecko bardziej otwiera się na świat, poszerzają się jego horyzonty, rozbudza się w nim ciekawość świata. Wpływa to także w dużej mierze na rozwój mózgu.
 7. Znając język angielski dziecko może w przyszłości pójść na lepsze studia lub znaleźć lepszą pracę.
 8. Ogólnie nauka języka angielskiego już w przedszkolu to wspaniała zabawa, ułatwienie nauki na dalszych etapach edukacyjnych oraz świetny kapitał na przyszłość.

Zajęcia języka angielskiego w przedszkolu realizowane są zgodnie z 21 punktem poznawczego obszaru rozwoju dziecka podstawy programowej. W efekcie realizacji tego punktu „dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane, np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami”.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przedszkolu główną formą aktywności dziecka jest zabawa, zajęcia języka angielskiego mają mieć formę zabawy. Jest to świetny sposób na poznawanie świata, zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności.

Najczęściej wykorzystywane zabawy na zajęciach języka angielskiego to:

 • zabawy słowne,
 • zabawy z kartami obrazkowymi,
 • powtarzanie rymowanek i wierszyków,
 • śpiewanie piosenek,
 • zabawy rytmiczne, muzyczne i ruchowe,
 • wykorzystanie tekstów narracyjnych, takich jak historyjki,
 • zabawy z elementami dramy i pantomimy,
 • zabawy sensoryczne,
 • zabawy z plakatami i ilustracjami,
 • zabawy plastyczne i konstrukcyjne.

Współcześni naukowcy potwierdzają ogromną sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, ponieważ wtedy to właśnie umysł dziecka jest najbardziej chłonny. Co więcej, ich plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnej wymowy słów. Rozpoczynanie nauki języka angielskiego już w przedszkolu rozwija inteligencję dziecka i sprawia, że dziecko lepiej oswaja się z tym językiem. W związku z tym, późniejsza i systematyczna nauka tego języka jest efektywniejsza.

Opracowała: mgr Aleksandra Burdun